Strona główna img Oddziały img Oddział w Krakowie

Oddział w Krakowie

Biuro Oddziału Terenowego czynne jest: poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8:00-14:00, wtorki w godz. od 12:00-18:00 ul. Kazimierza Wielkiego 19 30-074 Kraków adres e-mail: terenowy@krakow.skwp.pl

Zarząd Oddziału Terenowego w Krakowie po Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału Terenowego w Krakowie, które odbyło się w dniu 11 luty 2015 r., ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes – Konrad Grabiński

Sekretarz – Sylwia Szajna

Skarbnik – Krystyna Krzyżak

członek Zarządu – Urszula Krempa

członek Zarządu – Anna Ochmańska

Sprawy dotyczące działania Oddziału Terenowego prosimy kierować do Prezesa Oddziału pod adres: terenowy@krakow.skwp.pl

 

Konsultacje

Członków Krakowskiego Oddziału SKwP i Uczestników kursów SKwP z Krakowa (przez  rok od zakończenia kursu)  zapraszamy na konsultacje z zakresu  rachunkowości  i podatków, które odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca  w godz. 15.30-18.00 w siedzibie Oddziału Okręgowego w Krakowie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 19 oraz na telefoniczne konsultacje z tego zakresu, które udzielane są w każdy pierwszy i czwarty wtorek miesiąca w godz. 15.30-17.00 pod numerami telefonicznymi Stowarzyszenia: 12-633-35-21, 12-633-74-84 - wew. 110.

Daty konsultacji zbiorowej: 9.10.2018 r., 13.11.2018: 11.12.2018.
Daty konsultacji telefonicznej: 25.09.2018, 2.10.2018 r.; 30.10.2018 r, 6.11.2018, 27.11.2018, 4.12.2018 r. 

 

Na stronie internetowej na bieżąco umieszczana jest informacja o prelekcjach. Zapraszamy również do zapoznania się z aktualnymi ofertami szkoleniowymi. Korzystaj ze strony internetowej Adres strony: www.skwp.krakow.pl .

Zainteresowanych otrzymywaniem od nas aktualnych informacji o planowanych prelekcjach i szkoleniach drogą mailową prosimy o podanie adresu emaliowego. Dyżury Członków Zarządu odbywają się w każdy czwartek w pok. 307 III p. w godz. 16:00-17:00.

 

Prelekcje

Wszystkich Członków SKwP zapraszamy na najbliższe prelekcje:

 

Temat:Leasing w podatkach”

13 grudzień 2018 r. o godz. 16.00    I grupa (czwartek)

18 grudzień 2018 r. o godz. 16.00   II grupa (wtorek)

Wykładowca: Pan Maciej Rychlicki
 


POPRZEDNIE PRELEKCJE:

”Zatrudnianie cudzoziemców – nowe przepisy prawne”

18 września  2018  r. (wtorek)  o godz. 16.00

Wykład poprowadzi: Pan Artur Baranowski

„Kontrola podatkowa i celno-skarbowa” 

20 marzec 2018 r (wtorek) godz.16.00

Wykład poprowadzi: dr Witold Furman

 

„Polityka w zakresie rachunkowości w świetle JPK”

27 marzec 2018 r. o godz. 16.00    I grupa (wtorek)

29 marzec 2018 r. o godz. 16.00   II grupa (czwartek)

Wykład poprowadzi: mgr Ilona Bienias

„Podatek PIT - rozliczenie roczne”

20 luty 2018 r (wtorek) godz.16.00

Wykład poprowadzi: W.Furman; J.Maternia

 

"Jednolity plik kontrolny - wtorki z JPK 

23 styczeń  2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 
Wykład poprowadzi: pracownik Izby Administracji Skarbowej

 

„Środki trwałe według nowego KSR11”

Wykład poprowadzi: dr Danuta Krzywda

12  grudzień   2017 r. |wtorek| o godz. 16.00

 

„Leasing finansowy czy operacyjny - podstawowe różnice”

Wykład poprowadzi: mgr Ilona Bienias

12 wrzesień 2017 r.|wtorek|- godz. 16.00 

 

„Zmiany w przepisach emerytalnych od 1 października 2017 roku.” 

Wykład poprowadzi: mgr  Dorota Ufir

22 sierpień 2017 r. |wtorek| - godz. 16.00 

 

„Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakładzie pracy”

Wykład poprowadzi: dr Witold Furman

11.05.2017 r. |czwartek| - godz. 16.00

 

„Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych”

Wykład poprowadzi:Pan Artur Baranowski

23.05.2017 r. |wtorek| - godz. 16.00

Tematyka prelekcji obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Zbieg ubezpieczeń społecznych.
  2. Aktualne zasady przyznawania i wypłaty zasiłków macierzyńskich.
  3. Prawo do emerytury od 1 października 2017 r.

oraz odpowiedzi na pytania z całego zakresu ubezpieczeń społecznych.

 Prelekcję podprowadzi: mgr Dorota Ufir - główny specjalista-analityk w Wydziale Kontroli Płatników Składek ZUS Oddział w Krakowie.

04.04.2017 |wtorek| - godz 16.00

 

"Wycena kontraktów długoterminowych w praktyce, w tym niebezpieczeństwo „manipulacji” kosztami i przychodami”

28.03.2017  (wtorek) o godz. 16.15 - Wykład poprowadzi:   Pan Grzegorz Bober 

 

"Umowy zlecenia - zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych"

Wykładowca:   mgr  Ewa Wnęk  

I grupa 31 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00

 II grupa 7 luty 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00

"Jednolity Plik Kontrolny” 

Wykładowca: dr Witold Furman

I grupa -  22 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 16.oo;          

II grupa -  3 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 16.oo 

Czas prelekcji: 3 godziny

 

"Zmiany w inwentaryzacji  drogą spisu z natury, wprowadzone stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości"

13.12.2016 r. (wtorek) godz. 16.00

Wykład poprowadzi: mgr Ilona Bienias

 

"Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce"

22 listopad  2016 r. (wtorek) o godz. 16.00 

Wykład poprowadzi: Artur Baranowski

 

"Wybrane zagadnienia dotyczące rozliczenia deklaracji VAT"

Wykład poprowadzi: Zbigniew Miernik

I grupa - 25 październik 2016  /wtorek/ godz. 16.00

II grupa - 27 październik 2016 /czwartek/ godz. 16.00

 

"Rozwiązanie stosunku pracy"

 20.09.2016 r. (środa) godz. 16.00 - Wykład poprowadzi: Artur Baranowski

 

"Koszty firmowe w podatku dochodowym od osób fizycznych  ".

 21.06.2016 r. (wtorek) godz. 16.00 - Wykład poprowadzi: mgr Bernard Jarasz

 

"Nowelizacja prawa zamówień publicznych"

17.05.2016 r. (wtorek ) godz. 16.00 -  Wykład poprowadzi mgr Maciej Gnela

 

„Nowa ewidencja kosztów i przychodów od 1.01.2016 r. dla wybranych jednostek”

15.03.2016 r. (wtorek ) godz. 16.00 -  Wykład poprowadzi mgr Bernard Jarasz.

 

„Problemy w rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych” 

 05.04.2016 r. (wtorek) godz. 16.00 -  Wykład poprowadzi dr Witold Furman.

 

"Wszystkie zagrożenia występujące przy wypełnianiu deklaracji VAT-7   - od 01.01.2016"

 Wykład poprowadzi: Zbigniew Miernik

I grupa –   16  luty 2016  /wtorek/ godz. 16.00

II grupa –  23  luty 2016  /wtorek/ godz. 16.00

 

"Aktualności w prawie pracy, zmiany wchodzące w życie w 2016 roku"

26 styczeń 2016  r.  /wtorek/ godz. 16.15

Wykład poprowadzi mgr Maja Chodacka.

 

Obciążenia VAT, w tym tzw. VAT odwrócony jako narzędzie przeciwko wyłudzeniom tego podatku”

 I grupa -   8 grudzień 2015 godz.16.oo /wtorek/ godz. 16.00

 II grupa - 15 grudzień 2015 godz.16.oo /wtorek/ godz. 16.00

Wykład poprowadzi mgr Wojciech Prawdzic-Lewandowski.

 

„Elektroniczne zwolnienia lekarskie – E-ZLA"

24 listopada 2015 r. /wtorek/ godz. 16.00 

Wykład poprowadzi Pani Ewa Wnęk.

 

„Współczesne rodzaje oszustw podatkowo-księgowych a odpowiedzialność etyczna i karno-skarbowa służb finansowych”

27 październik  2015 r. /wtorek/ godz. 16.20 

Wykład poprowadzi dr Witold Furman.

 

Czas pracy” 

29 wrzesień  2015 r. /wtorek/ godz. 16.00

Wykład poprowadzi mgr Maja Chodacka

 

Prowadzenie rachunkowości i sporządzanie uproszczonej sprawozdawczości za 2014 r. przez jednostki mikro oraz niektóre jednostki nie będące spółkami handlowymi, nie prowadzące działalności gospodarczej/po zmianach ustawy o rachunkowości w 2014 r."

23 czerwiec 2015 r. /wtorek/ godz. 16.00 - Wykład poprowadzi: mgr Bernard Jarasz

 

"PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych"

24.03.2015 r. /wtorek/ godz. 16.00 -Wykład poprowadzi: dr Witold Furman

 

"Zamknięcie roku"

 18.11.2014 r./wtorek/ godz. 16.00 - Wykład poprowadzi: dr Jerzy Hejnar

 

 

 

„FINANSOWANIE ROZWOJU FIRMY  ZE  ŚRODKÓW UE”

 

28.10.2014  r. /wtorek/ godz. 16.00 - Wykład poprowadzi: Andrzej Sokołowski

 

 

 

"Zwolnienie ze składek ZUS i podatku (po zmianie przepisów) - delegacje służbowe i inne należności na rzecz pracowników".

 

16.09.2014 r.  /wtorek/ godz. 16.00  -  Wykład poprowadzi: mgr Bernard Jarasz 

 

 

 

„Konsekwencje podatkowe i karnoskarbowe błędnego rozliczenia podatku VAT”

 

6 maj 2014 r. /wtorek/ godz. 16.oo - Wykład poprowadzi:  mgr Tomasz Gzela.

 

 

 

"Płatnik 9.01.001  -  zmiany w programie"

 

22 kwiecień  2014 r. /wtorek/ godz. 16.oo    -   Wykład poprowadzi: mgr Ewa Wnęk 

 

 

 

Składki Wszystkich członków, którzy zalegają z opłatą składek za rok bieżący - prosimy o wpłatę składki, zgodnie ze złożoną deklaracją. Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych wynosi - 24,00 zł/rok. Dla emerytów i rencistów - 12,00 zł/rok.

 

Składka Członka Wspierającego wynosi min. 150,00 zł/rok.

 

Pragniemy przypomnieć, iż kwota uzyskana ze składek członkowskich umożliwia Stowarzyszeniu świadczenie działalności statutowej w formie nieodpłatnego organizowania prelekcji, konsultacji zbiorowych i telefonicznych, spotkań klubów księgowych, a także wymianę doświadczeń w tym zakresie.

 

Członkowie Stowarzyszenia mogą wpłacać składki w kasie Stowarzyszenia lub na konto bankowe:

 

Deutsche Bank PBC S.A. Oddział Kraków, Plac Szczepański 5, nr: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie  Zwyczajni Członkowie Wspierający

pobierz deklaracje (MS Word)  

pobierz deklaracje (PDF)

pobierz deklaracje (MS Word)  

pobierz deklaracje (PDF)

 

 

 

 

 

W przypadku ewentualnych pytań odnośnie działalności statutowej, bądź chęci uzyskania informacji o składkach prosimy o kontakt z Oddziałem Terenowym w Krakowie pod numerem ( 632-09-10 wew. 110. lub kontakt e-mail; terenowy@krakow.skwp.pl Członkom, którzy zapłaci składkę serdecznie dziękujemy.

 

Informacje o Stowarzyszeniu Księgowych oraz działalności realizowanej przez Oddział Okręgowy w Krakowie można również znaleźć na stronie internetowej : www.skwp.krakow.pl 

 

 

 

W siedzibie O/O W Krakowie jest do odbioru imienna Karta Członkowska z numerem ewidencyjnym. Z pomocą tego numeru można się logować na stronie internetowej O/O w celu „wejścia” do Programu „PROFESJONALNY KSIĘGOWY” lub do skorzystania z innych informacji zastrzeżonych tylko dla Członków Stowarzyszenia.  

 

 

 

Zapraszamy.  

 

 

 

Klub Seniora Klub Seniora zaprasza swoich członków na spotkania, które odbywają się w każdy drugi piątek miesiąca w Stowarzyszeniu Księgowych w Krakowie, o godz. 16.00.

 

Najbliższe kursy i szkolenia

14.12.2018
Kraków
jednodniowe
pt
02.01.2019
Kraków
kurs
do południa
14.01.2019
Kraków
jednodniowe
do południa
19.03.2019
Kraków
kurs
wt/czw

Rozpoczęte kursy/szkolenia oraz zakończone

14.01.2016
Kraków
jednodniowe
23.05.2016
Kraków
jednodniowe
30.05.2016
Kraków
jednodniowe
01.12.2016
Kraków
obligatoryjne biegłych rew.
03.02.2017
Kraków
jednodniowe
14.02.2017
Kraków
kurs
06.04.2017
Kraków
jednodniowe
18.10.2017
Kraków
jednodniowe
27.10.2017
Kraków
jednodniowe
20.12.2017
Kraków
obligatoryjne biegłych rew.
05.01.2018
Kraków
kurs
13.02.2018
Kraków
kurs
04.04.2018
Kraków
jednodniowe
04.04.2018
Kraków
jednodniowe
07.06.2018
Kraków
jednodniowe
27.08.2018
Kraków
jednodniowe
19.11.2018
Kraków
29.11.2018
Kraków
01.12.2018
Kraków
obligatoryjne biegłych rew.
© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO