Oświęcim

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 kwiecień 2012 r. powstało Koło Terenowe SKwP w Oświęcimiu z tymczasową siedzibą przy ul. Łukasiewicza 4 w Oświęcimiu z adresem e-mailowym oswiecim@krakow.skwp.pl .
Zarząd Oddziału Okręgowego w Krakowie uchwałą nr 126/u/2012 zatwierdził powstanie tego Koła z terenem działania na powiat oświęcimski. Koło znajduje się w strukturze Oddziału Terenowego w Chrzanowie e-mail biuro@chrzanow.skwp.pl   i   www.skwp.chrzanow.pl
(osoba do kontaktu  - pracownik SKwP O/T w Chrzanowie Paulina Wyrwik tel. 32/623-07-64 lub 530-684-274)

Kołem Terenowym SKwP w Oświęcimiu kieruje Zarząd w składzie:
Prezes – Anna Firek   tel. 698-255-954
Sekretarz – Anna Piekiełko
Skarbnik – Dorota Niemiec
Głównym zadaniem Koła jest integrowanie środowiska księgowych pracujących lub zamieszkałych w Oświęcimiu i regionie. Stworzenie możliwości doskonalenia umiejętności zawodowych na miejscu w Oświęcimiu w postaci szkoleń i kursów oraz umożliwienie wymiany doświadczeń zawodowych. Cele działalności Koła zostały opisane w regulaminie.
Wszystkie cele działania i zadania Organizacji określa Statut SKwP.
Członkowie SKwP zrzeszeni w Kole mają możliwość nieodpłatnego korzystania z odczytów i prelekcji na bieżące problemy zawodowe z zakresu rachunkowości i podatków. Mogą także korzystać z bogatej oferty w ramach działalności statutowej prowadzonej przez O/Okręgowy w Krakowie, o której bieżąca informacja znajduje się na stronie internetowej www.krakow.skwp.pl

Zapraszamy do współpracy wszystkie Koleżanki i Kolegów