Strona główna img Dobre praktyki w szkoleniu

Dobre praktyki w szkoleniu

W tym miejscu naszej strony internetowej zamieszczamy ważne dokumenty i informacje dot. jakości naszego kształcenia i dobrych praktyk stosowanych w Oddziale i całym Stowarzyszeniu. Informacje te są dedykowane  Kandydatom i Uczestnikom naszych kursów, Członkom Stowarzyszenia i Księgowym niezrzeszonym oraz innym Interesariuszom Oddziału Okręgowego w Krakowie.

 

PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIA W ODDZIALE OKRĘGOWYM SKwP W KRAKOWIE

FRAGMNETY STATUTU NPKU SKwP W KRAKOWIE - dotyczące Uczestników szkoleń

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO - przejrzysta procedura nabywania kwalifikacji

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO a Polska Rama kwalifikacji

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO